【F-Anime Translation】東方 OVA – Memories of Stars 【In progress…】

Status : Complete episode 1 


Giúp với…
Xin hãy giúp tôi…

G…gì thế, là ai thế ?

Xin hãy giúp tôi… Reisen …

C..cô biết tôi sao ?
Cô từ …Mặt Trăng sao ? 

Mặt Trăng đang đau lắm, cô cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi… Continue reading 【F-Anime Translation】東方 OVA – Memories of Stars 【In progress…】

瞳に隠された想ヒ || The thoughts concealed by the eye

o6sugdquy1o.jpg

瞳に隠された想ヒ  || Hitomi ni Kakusareta Omoi

The thoughts concealed by the eye

Album: 瞳に隠された想ヒ (Hitomi ni Kakusareta Omoi)
Circle: 幽閉サテライト (Yuuhei Satellite)【Official Site

Lyrics:Kamase-Tora 「 かませ虎」
Arrangement: HiZuMi
Vocals: senya

Continue reading 瞳に隠された想ヒ || The thoughts concealed by the eye

蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || The Blue Moon’s Repentance Poetry

universalnemesis

蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || Sougetsu no Zangeshi ~Universal Nemesis

The Blue Moon’s Repentance Poetry
Bài thơ hối cải của ánh trăng xanh

Circle:Yonder Voice 【Official Site】
Album: 蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis
Vocal:瑶山百霊
Lyrics: 蒼羅杏
Arrangement: LEMiao Continue reading 蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || The Blue Moon’s Repentance Poetry