STAR★STRUCK


STAR★STRUCK

ÁNH SAO★TẤN CÔNG 

Album:so-matic 【Official Site】
Circle:ORANGE★JAM

Lyrics/Vocals:Renko
Arrangement:Sour

Original title:人形裁判 ~ 人の形弄びし少女(Doll Judgment ~ The Girl who Played with People’s Shapes )/ Alice Margatroid’s theme
Sources:東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom(Touhou Youyoumu)

Event: Comic Market 81「Comiket 81 (C81)」
Release Date: Dec 30, 2011


Don’t know what’s gonna be my in life.
You know it’s never ever, ever gonna feel this right.
Come on, come on, give it a chance, automatic.
Here, there, anywhere you wanna be, romantic.

Chẳng biết thứ gì sẽ là của tôi trong cuộc đời này.
Người rõ chúng chẳng bao giờ kết thúc, dù cho có thấy đúng. 
Thôi nào , thôi nào, cho nó một cơ hội đi, máy móc. 
Đây, kia, bất cứ nơi nào người muốn, lãng mạn. 

Automatic.
Romantic.
Orange Jam.
So-matic.

Máy móc. 
Lãng mạn.
Orange Jam.
So-matic.

Pump up the beat and we’ll hear it out from there.
Night time, flight time, show time, go time.
See it, feel it, come and free it.
Take my hand and let me lead it.

Đập lên những nhịp điệu và ta sẽ lắng nghe chúng từ đó. 
Lúc đêm xuống, lúc chiến đấu, lúc biểu diễn, lúc ra đi.
Nhìn đi, cảm nhận đi, đến đây và giải phóng nó nào. 
Nắm lấy tay tôi này, để tôi dẫn đường cho nhé.  

You ready for this?
Been waitin’ for this.
Tastin’ your kiss.
Givin’ in.

Cậu đã sẵn sàng chưa ? 
Đã chờ đợi cho điều này. 
Nếm hương vị nụ hôn của cậu. 
Trao gửi. 

So clear, like the water on a full moon night.
Like magic, everywhere, and it feels so bright.
Yeah, it’s sparkling, gonna be holding you tight.
That’s how I feel…

Thật trong sáng, tựa như nước hồ trong ngày trăng tròn
Như ma pháp, ở khắp chốn, và cảm giác ấy thật bừng sáng. 
Phải, nó lấp lánh, và sẽ ôm chặt lấy cậu.
Chính là những gì tôi cảm thấy… 

It’s like every time our eyes meet.
Yeah, every time like lightning.
Tension’s way up in here, and I’m about to lose myself…

Tựa như những lúc ánh mắt ta chạm nhau. 
Phải, mỗi lúc như tia chớp. 
Sự căng thẳng tăng lên, và tôi sắp đánh mất bản thân… 

In a dream, in a gentle light.
In my mind, I can see that it’s always been you.
But in my heart, a secret vow.
Some day I wish we could remain here together.

Trong mơ, trong vầng sáng dịu dàng. 
Trong tâm trí, tôi luôn thấy rằng mình ở bên cậu. 
Nhưng trong tim, một lời thề bí mật. 
Ngày nào đó, tôi ước ta có thể ở lại đây cùng nhau. 

A gentle light.
In my mind.
Wondering why.
The end of time.
Forever mine.

Trong vầng sáng dịu dàng.
Trong tâm trí,
Không hiểu sao.
Khi thời gian kết thúc.
Mãi mãi thuộc về tôi. 

You know I can’t help it, baby.
Wanna touch you. Let me taste you.
Love you, rub you, kiss you, miss you.

Cậu biết tôi không thể mà, baby, 
Muốn chạm vào cậu, muốn nếm vị của cậu. 
Yêu cậu, chạm vào cậu, hôn cậu, nhớ cậu. 

Monochromatic?
Our love ain’t that!
It’s the seven-colored lovin’ and it’s all I got.
Or not? It’s hot, I gotta move it. Gotta do it.

Đơn sắc sao ? 
Tình yêu của chúng ta không phải thế! 
Nó mang bảy màu và đó là những thứ tôi có. 
Hay không? Nóng quá, tôi sẽ di chuyển nhé. Làm đi nào. 

Painting up in love colors, gotta believe it.
Believe it, feel it, touch it, see it.
Trippin’, flippin’, make you need it.

Sơn lên màu tình yêu, tin tưởng vào nó. 
Tin vào, cảm nhận, chạm vào, nhìn thấy. 
Nhẹ nhàng, lật lại, khiến cậu khao khát. 

Can’t stop it. And you know it’s right.
Come on, come on, we be feelin’ this vibe.
And you know it’s gonna get all… hot up in here…

Không thể dừng lại. Và cậu hiểu mà. 
Nào, nào, hai ta đều thấy được sự rung cảm này mà. 
Và cậu biết rằng nó sẽ… khiến chỗ này nóng lên… 

In the night, gentle winds passed by.
You had come once again, “I was looking for you.”
And in my heart, wondering why…
Is it the real world or my hesitation?

Trong đêm, cơn gió dịu dàng lướt qua. 
Cậu lại đên, “Tớ đang tìm cậu đấy.” 
Và trong tim tôi, chẳng hiểu sao… 
Liệu đây có phải là thực hay chỉ là sự do dự nơi tôi? 

A gentle light.
In my mind.
Wondering why.
The end of time.
Forever mine.

Trong vầng sáng dịu dàng.
Trong tâm trí,
Không hiểu sao.
Khi thời gian kết thúc.
Mãi mãi thuộc về tôi. 

In a gentle light.
In my mind, I can see that it’s always been you.
But in my heart, a secret vow.
Some day I wish we could remain here together…

Trong mơ, trong vầng sáng dịu dàng. 
Trong tâm trí, tôi luôn thấy rằng mình ở bên cậu. 
Nhưng trong tim, một lời thề bí mật. 
Ngày nào đó, tôi ước ta có thể ở lại đây cùng nhau. 


 

For your opinion

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.