Danh mục lưu trữ: F-Anime Translations

Musou Kakyou – A Summer’s Day Dream – Episode 3

cover

東方夢想夏郷3・超絶予告
Producer : MAIKAZE
Genres : Comedy, Fantasy, Mystery
Released : 13 August 2016 Đọc tiếp Musou Kakyou – A Summer’s Day Dream – Episode 3

【F-Anime Translation】東方 OVA – Memories of Stars 【In progress…】

Status : Complete episode 1 


Giúp với…
Xin hãy giúp tôi…

G…gì thế, là ai thế ?

Xin hãy giúp tôi… Reisen …

C..cô biết tôi sao ?
Cô từ …Mặt Trăng sao ? 

Mặt Trăng đang đau lắm, cô cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi… Đọc tiếp 【F-Anime Translation】東方 OVA – Memories of Stars 【In progress…】