Danh mục lưu trữ: Wiki Translations

摩多羅 隠岐奈 || Matara Okina

Matara Okina - Stage 6
Matara Okina trong Hidden Star in Four Seasons (Màn 6)

摩多羅またら 隠岐奈おきな (matara okina)

究極の絶対秘神
Tối Hậu, Tuyệt Bí Thần. 

Chủng tộc: Bí Thần
Năng lực: Tạo cửa sau cho vạn vật.
Vị trí: Vùng đất phía sau cánh cửa

Nhạc nền:
秘匿されたフォーシーズンズ (hitoku sa reta foushiizunzu)- Giấu đi bốn mùa
秘神マターラ ~ Hidden Star in All Seasons (himegami mataara) – Bí Thần Ma Đa La ~ Vì sao ẩn trong các mùa.

Xuất hiện:
– Hidden Star in Four Seasons (boss chính màn 6 / Boss màn Extra )
Đọc tiếp 摩多羅 隠岐奈 || Matara Okina

矢田寺 成美 || Yatadera Narumi

Th16Narumi
Yatadera Narumi trong Hidden Star in Four Seasons

矢田寺やたでら 成美
なるみ
 (yatadera narumi )

森で垂迹した魔法地蔵
Địa Tạng Ma Thuật ẩn ngụ nơi rừng sâu.

Chủng tộc : Phù Thủy
Năng lực: Có khả năng dùng phép thuật (điều khiển vật thể sống.)

Nhạc nền: 魔法の笠地蔵 (mahou no kasa jizou) – Ma Thuật từ Chiếc nón của Địa Tạng.

Xuất hiện:
– Hidden Star in Four Seasons (boss chính màn 4) Đọc tiếp 矢田寺 成美 || Yatadera Narumi