Diao ye zong Discography

 • Hướng dẫn trang
  Ngoài những ghi chú bên phải mỗi album thì các đường dẫn link đều mở ra tab mới.
  Mục lục nhạc dẫn đến trang web chính thức của mỗi album.
  Link từ tiêu đề sẽ dẫn đến Tags của mỗi album đã được dịch trên blog này.

凋叶棕 – Diao ye zong

 • Thời gian hoạt động:
  từ 2007 đến nay
 • Thành viên:
  RD-Sounds — phối nhạc, viết lời.
  はなだひょう (Hanada Hyou) — minh họa
  めらみぽっぷ (Meramipop) — hát chính
 • Thể loại: 
  Nhạc không lời
  Nhạc có lời
  8-bit
 • Trang web:
  http://www.rd-sounds.com/

Tế  (祭 matsuri) – Lễ hội
Phát hành: 31 tháng 12, 2007 (Comiket 73) Catalog:
Số bài: 8
Mục lục nhạc


Yến (宴 utage) – Yến tiệc
Phát hành: 30 tháng 12, 2009 (Comiket 77)
Catalog: RDWL-0001
Số bài: 11
Mục lục nhạc 


Thú (趣 omomuki) – Duyên dáng
Phát hành: 14 tháng 3, 2010 (Reitaisai 7)
Catalog: RDWL-0002
Số bài: 8
Mục lục nhạc


Dao (謡 utai) – Ngâm nga
Phát hành: 14 tháng 8, 2010  (Comiket 78)
Catalog: RDWL-0003
Số bài: 11
Mục lục nhạc


Hồi (廻 meguri) – Xoay chuyển
Phát hành: 30 tháng 12, 2010 (Comiket 79)
Catalog: RDWL-0004
Số bài: 11
Mục lục nhạc


Khế (憩 ikoi) – Nghỉ ngơi
Phát hành: 8 tháng 5, 2011 (Reitaisai 8)
Catalog: RDWL-0005
Số bài: 7
Mục lục nhạc


Diêu (遙 haruka) – Xa xôi
Phát hành: 13 tháng 8, 2011 (Comiket 80)
Catalog: RDWL-0006
Số bài: 12
Mục lục nhạc


Xuyết (綴 tsudzuri) – Sưu tập
Phát hành: 30 tháng 12, 2011 (Comiket 81)
Catalog: RDWL-0007
Số bài: 12
Mục lục nhạc


Thái (彩 irodori) – Màu sắc
Phát hành: 29 tháng 5, 2012 (Reitaisai 9)
Catalog: RDWL-0008
Số bài: 7
Mục lục nhạc 


Phiến (騙 katari) – Lừa gạt
Phát hành: 11 tháng 8, 2012 (Comiket 82)
Catalog: RDWL-0009
Số bài: 15
Mục lục nhạc


Cải (改 aratame) – Sửa đổi
Phát hành: 12 tháng 8, 2013 (Comiket 84)
Catalog:
Số bài: 10
Mục lục nhạc


Tiến (薦 susume) – Tiến cử
Phát hành: 30 tháng 12, 2013 (Comiket 85)
Catalog: RDWL-0013
Số bài: 10
Mục lục nhạc


Vọng (望 nozomi) – Hi vọng
Phát hành: 11 tháng 5, 2014 (Reitaisai 11)
Catalog: RDWL-0014
Số bài: 13
Mục lục nhạc


Đồ (屠 hohuri) – Đồ sát
Phát hành: 16 tháng 8, 2014 (Comiket 86)
Catalog: RDWL-0015
Số bài: 15
Mục lục nhạc


Phụng (奉 sasage) – Phụng sự
Phát hành: 29 tháng 12, 2014 (Comiket 87)
Catalog: RDWL-0016
Số bài: 12
Mục lục nhạc


Cầu (求 motome) – Cầu xin
Phát hành: 10 tháng 5, 2015 (Reitaisai 12)
Catalog: RDWL-0017
Số bài: 13
Mục lục nhạc


Dụ (喩 tatoe) – Ẩn dụ
Phát hành: 14 tháng 8, 2015 (Comiket 88)
Catalog: RDWL-0018
Số bài: 13
Mục lục nhạc


Mật (密 hisoka) – Bí mật
Phát hành: 30 tháng 12, 2015 (Comiket 89)
Catalog: RDWL-0019
Số bài: 15
Mục lục nhạc | Bài ẩn


Mộng (Thực) (夢 utsutsu Yume (Utsutsu)) – Mơ mộng (Thực tế)
Phát hành: 13 tháng 8, 2016 (Comiket 90)
Catalog: RDWL-0021
Số bài: 15
Mục lục nhạc | Bài ẩn


(虚 utsuro) – Hư vô
Phát hành: 29 tháng 12, 2016 (Comiket 91)
Catalog: RDWL-0022
Số bài: 3


Truyền (伝 tsutae) – Truyền thuyết
Phát hành: 29 tháng 12, 2016 (Comiket 91)
Catalog: RDWL-0023
Số bài: 11
Mục lục nhạc


Âm (Cảm) (音 (omoi) oto) – Âm thanh (Cảm giác)
Phát hành: 11 tháng 8, 2017 (Comiket 92)
Catalog: RDWL-0025
Số bài: 12
Mục lục nhạc


Tự (祀 matsuri) – Thờ phụng
Phát hành: 29 tháng 12, 2017 (Comiket 93)
Catalog: RDWL-0026
Số bài: 9
Mục lục nhạc


Nghịch (逆 sakasa) – Nghịch đảo
Phát hành: 8 tháng 6, 2018 (Comiket 94)
Catalog: RDWL-0027
Số bài: 11
Mục lục nhạc


Thú (娶 metori) – Hôn nhân
Phát hành: 30 tháng 12, 2018 (Comiket 95)
Catalog: RDWL-0028
Số bài: 13
Mục lục nhạc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-月旅行者-

%d người thích bài này: