Lyrics Navigation

Một số bài hát mình chưa có thời gian chép romanji, nên mình lập ra danh sách này !
Nếu bạn cần romanji hoặc muốn đóng góp thì cứ gửi comment cho mình (tại bài đăng hoặc trang ‘contact’ đều OK)

タイトル || Title Circle
Album
叙聖のクオリア ~Subterranean rose~ || Qualia of Ordination Innocent Key 東方イノセントキーの本気( Touhou Serious Innocent Key)
Advertisements

-月旅行者-

%d bloggers like this: