Requests

I only accept from Japanese or English to Vietnamese translations and video subtitles, I do not take any request for translating from Japanese to English.

Mình chỉ nhận những Request dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt. Nếu bạn gửi yêu cầu từ tiếng Nhật sang Tiếng Việt thì có lẽ sẽ chờ lâu hơn bình thường nha :”>

Important note: Hiện trang request đang tạm đóng vì vấn đề cá nhân, mình tạm không nhận yêu cầu nữa, nhưng trong bản chờ thì mình vẫn sẽ làm hết nha, các bạn thông cảm ^^!


Yêu cầu khi gửi :

Bạn gửi đầy đủ những thứ sau cho bọn mình Tên bài hát + Lời + Lời dịch tiếng Anh + Link bài hát
Đọc thêm những ghi chú khác tại đây 


 Title Requester Status  Date Accepted Note(s) or Other(s)
 Stardust for Alice x Marisa Đá Trong Tuyết Awaiting Lyrics
未来への旅路  Sơn Vũ Awaiting Lyrics
 空想少女   Thỏ Trắng Requested English Lyrics 
 残響は鳴り止まず (Yuuhei Satellite) Flandre Scarlet Complete 24/2
Remorse Nghĩa Thanh Nguyễn Accepted
Horizon [Nhato Remix] Nghĩa Thanh Nguyễn Accepted  
 Dancer In Haunted Dark Alley nana hana Accepted 29/7
 Ikari no Rashinban (錨の羅針盤) Hiếu Vũ Started  9/2016
 Marquis de 3rd Nyx Accepted 20/9 Wiki
 愛き夜道 || Itoshiki Yomichi  Thỏ Trắng Accepted 21/9 Kafka 
  Psychedelic Demonic Cherry Blossom Alliance Hoshino Aoi Accepted 21/9 Fuyuko

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Nothing but my own world

%d bloggers like this: