Ghi chú


Một số ghi chú khác khi request/sử dụng bản dịch, etc…(updating…)

Sử dụng bản dịch :

Bạn có thể sử dụng bất cứ bản dịch tại Touhou Kanjiru ( được request hoặc không), tuy nhiên, bạn phải ghi rõ nguồn gốc của bản dịch, đường dẫn hoặc tên người dịch. Một trong các trường hợp sau:

1) Sử dụng bản dịch để làm phụ đề video hoặc những sản phẩm có liên quan.
2) Sửa chữa từ ngữ trong bản dịch (trường hợp bạn lấy bản dịch của bọn mình)
3) Sao chép hoặc đăng lại (re-post) ở trang hoặc diễn đàn khác.

Bản quyền :

Mọi sản phẩm dịch thuật trên trang này đều không phải là chính thức !
Mọi sản phẩm được dịch trên đây là đóng góp cho cộng đồng Touhou tại Việt Nam.


 

Advertisements

-月旅行者-

%d bloggers like this: