Staff || Contributers

Danh sách những cộng tác viên đóng góp hiện tại :

Petalite Yuu (Translator, Contributer)
[Rarely] Đá Trong Tuyết (Translator)
[Rarely] Paz Legalces  (PV & Translation-Editor)
[Rarely] Hinarie (Translate from Japanese lyrics)

Other contributes :

ToraGoru
Duyy Mingi
mymy0201 (Hakochan)
Beta
Aoi Usagi
Akari no Kokoro 
HieuMuongDepZai FS
Rồng lùn


 

Advertisements

Reach to 1000 translations!

%d bloggers like this: