Lưu trữ theo thẻ: 三千世界 (The Universe)

色は情へと誘う || Allure Tempts Me to this Passion

色は情へと誘う || Iro wa Jou e to Izanau

Allure Tempts Me to this Passion
Sự lôi cuốn thúc giục tớ đến xúc cảm này

Album:三千世界(The Universe/Tam Thiên Thế Giới)
Circle:Yuuhei Satellite 「幽閉サテライト」【Official site

Đọc tiếp 色は情へと誘う || Allure Tempts Me to this Passion