Lưu trữ theo thẻ: 伝 (Legends)

初番目物「龍人秘抄」 || The First Play: Secret Notes of Humans and Dragons

cover初番目物「龍人秘抄」|| Hatsubanmemono “Ryuujin Hishou”

Tiết mục đầu tiên ‘Long Nhân Bí Sao’ 
Truyền Kì Bí Ẩn giữa Loài Người và Rồng. 

Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Album:伝 -tsutae-(Legend)【Official Site】

Đọc tiếp 初番目物「龍人秘抄」 || The First Play: Secret Notes of Humans and Dragons