Lưu trữ theo thẻ: 伝 (Legends)

「心綺楼」 || Heart Fabric Tower

cover「心綺楼」|| Shinkirou

Heart Fabric Tower

Tâm Ỷ Lâu

Album: 伝 -tsutae-( Legends/Stories)
Circle: Diao ye zong 「凋叶棕」

Đọc tiếp 「心綺楼」 || Heart Fabric Tower

Advertisements

初番目物「龍人秘抄」 || The First Play: Secret Notes of Humans and Dragons

cover初番目物「龍人秘抄」|| Hatsubanmemono “Ryuujin Hishou”

Tiết mục đầu tiên ‘Long Nhân Bí Sao’ 
Truyền Kì Bí Ẩn giữa Loài Người và Rồng. 

Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Album:伝 -tsutae-(Legend)【Official Site】

Đọc tiếp 初番目物「龍人秘抄」 || The First Play: Secret Notes of Humans and Dragons