Lưu trữ theo thẻ: 千華繚乱 (Profusion of Flowers)

千華繚乱 || Profusion of Flowers

千華繚乱千華繚乱 || Senka Ryouran

Profusion of Flowers
Ngàn hoa liễu loạn

Album: 千華繚乱 (Profusion of Flowers)
Circle:Yuuhei Satellite(幽閉サテライト)

Đọc tiếp 千華繚乱 || Profusion of Flowers

Advertisements