Lưu trữ theo thẻ: 回路-kairo-

此処に紡ぐ || Drawn Here

此処に紡ぐ || Koko ni TsumuguAnd,-I-wake-up-under-the-cherry-blossoms-tonight

Drawn Here
Bình minh nơi đây.

Album:And, I wake up under the cherry blossoms tonight 【Official Site】
Circle:回路-kairo-

Đọc tiếp 此処に紡ぐ || Drawn Here

君と私と穏やかな旅 || You and Me and Our Gentle Journey

jacket_disc6 君と私と穏やかな旅 || Kimi to Watashi to Odayakana Tabi

You and Me and Our Gentle Journey
Cậu, tớ cùng cuộc hành trình yên bình.

Circle:回路-kairo-【Official Site
Album:alone, but never alone
Đọc tiếp 君と私と穏やかな旅 || You and Me and Our Gentle Journey