Lưu trữ theo thẻ: 壊れた運命を紡いで (Weaving Broken Fate)

壊れた運命を紡いで || Weaving Broken Fate

壊れた運命を紡いで || Kowareta Unmei o Tsumuide

Weaving Broken Fate
Dệt lại số mệnh đã vỡ nát

Album:壊れた運命を紡いで(Weaving Broken Fate)【Official Site
Circle: Yuuhei Satellite 「幽閉サテライト」

Đọc tiếp 壊れた運命を紡いで || Weaving Broken Fate