Lưu trữ theo thẻ: 宴 (Feast)

砂鉄の国のアリス || Alice of the Land of the Iron Sand

砂鉄の国のアリス || Satetsu no Kuni no Arisu Alice

Alice of the Land of the Iron Sand
Alice của vương quốc Sa Thiết

Album:宴 -utage- (Feast)【Official site
Circle:Diao ye zong (凋叶棕)

Đọc tiếp 砂鉄の国のアリス || Alice of the Land of the Iron Sand

幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

幻想浪漫綺行Huyễn Tưởng Lãng Mạn Ỷ Hành(is the limit.) || Gensou Roman Kikou

A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

Hành trình lãng mạn và xinh đẹp xuyên qua ảo tưởng (là giới hạn.) 

Album: 祀 -matsuri-(Worship)【Official Site
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」

Đọc tiếp 幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)