Lưu trữ theo thẻ: 疑似家族入門( Pseudo Family Introduction )

チグハグな法則 || Odd Rules

チグハグな法則  || Chiguhaguna Housoku

Odd Rules
Những luật lệ kì quặc

Album: Pseudo Family Introduction 「疑似家族入門」【Official site
Circle: BUTAOTOME 「豚乙女」

Đọc tiếp チグハグな法則 || Odd Rules

Advertisements

つぶれるりゆう || The reason why they get crushed

つぶれるりゆう || Tsubureru Riyuu

The reason why they get crushed
Vì đâu chúng bị nghiền nát. 

Album: Pseudo Family Introduction 「疑似家族入門」【Official site
Circle: BUTAOTOME 「豚乙女」
Đọc tiếp つぶれるりゆう || The reason why they get crushed

二人だけの言葉 || The Words for Just Us Both

二人だけの言葉 || Futari dake no Kotoba

The Words for Just Us Both
Những ngôn từ chỉ dành riêng cho hai ta. 

Album: Pseudo Family Introduction 「疑似家族入門」【Official site
Circle: BUTAOTOME 「豚乙女」

Đọc tiếp 二人だけの言葉 || The Words for Just Us Both

中道歩行 || Walking in Middle Road

c87_nouzui_jake中道歩行 || Chuudou Hokou

Trung Đạo Bộ Hành (Bước đi giữa con đường) 
Walking in Middle Road

Album: Pseudo Family Introduction 「疑似家族入門」
Circle: BUTAOTOME 「豚乙女」
Đọc tiếp 中道歩行 || Walking in Middle Road