Lưu trữ theo thẻ: 祀 (Worship)

幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

幻想浪漫綺行Huyễn Tưởng Lãng Mạn Ỷ Hành(is the limit.) || Gensou Roman Kikou

A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

Hành trình lãng mạn và xinh đẹp xuyên qua ảo tưởng (là giới hạn.) 

Album: 祀 -matsuri-(Worship)【Official Site
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」

Đọc tiếp 幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

まつりまつられ || Worship Festival

まつりまつられ || Matsuri Matsurare

Worship Festival
Đại lễ thờ phụng

Album: 祀 -matsuri-(Worship)【Official Site
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Đọc tiếp まつりまつられ || Worship Festival