Lưu trữ theo thẻ: 色狂レプリカ (Lust in Replica)

白夜の夢 || White Night’s Dream

LKCD-0004.jpg白夜の夢 || Byakuya no Yume

Bạch Dạ Mộng (Giấc mơ đêm trắng)
White Night’s Dream

Album:色狂レプリカ (Lust in Replica)
Circle:有限会社るざりん

Đọc tiếp 白夜の夢 || White Night’s Dream

Advertisements