Lưu trữ theo thẻ: 音 (Omoi)

長き夢の果て || At the End of A Long Dream

長き夢の果て || Nagaki Yume no Hate

At the End of A Long Dream
Nơi tận cùng cơn mộng dài

Album:音 -omoi-(Feeling)【Official Site】
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」

唄片の人魚 || Mermaid of Transient Foam and Song Fragments

唄片の人魚 || Utakata no Ningyo

Mermaid of Transient Foam and Song Fragments
Bọt nước phù du và những khúc ca của nàng Nhân Ngư.

Album:音 -omoi-(Feeling)【Official Site】
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Đọc tiếp 唄片の人魚 || Mermaid of Transient Foam and Song Fragments