Lưu trữ theo thẻ: 音 (Omoi)

Spirited Away

Spirited Away

Tan biến.

Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Album:音 -omoi-(Feeling)【Official Site】

Đọc tiếp Spirited Away

Advertisements

唄片の人魚 || Mermaid of Transient Foam and Song Fragments

唄片の人魚 || Utakata no Ningyo

Mermaid of Transient Foam and Song Fragments
Bọt nước phù du và những khúc ca của nàng Nhân Ngư.

Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」
Album:音 -omoi-(Feeling)【Official Site】 Đọc tiếp 唄片の人魚 || Mermaid of Transient Foam and Song Fragments