Lưu trữ theo thẻ: 7uta.com

夏空オーケストラ || The Summer Sky Orchestra

夏空オーケストラ || Natsuzora Ookesutora

The Summer Sky Orchestra
Dàn giao hưởng của bầu trời mùa hạ 

Album:夏空オーケストラ (The Summer Sky Orchestra)【Official Site】
Circle:7uta.com

Đọc tiếp 夏空オーケストラ || The Summer Sky Orchestra