Lưu trữ theo thẻ: Arcadia

希望の閃光 || Glint of Hope

希望の閃光 || Kibou no Senkou

Glint of Hope
Ánh sáng hi vọng

Album:Arcadia 【Official Site】
Circle:GET IN THE RING

Đọc tiếp 希望の閃光 || Glint of Hope

Advertisements