Lưu trữ theo thẻ: ARTS3

〇✕△□

〇✕△□ || Maru Batsu Sankaku Shikaku

Circle Cross Triangle Square
〇✕△□

Album:銀河超夢重力エトワール( The Milky Way’s Super Dream Gravity Star) 【Official Site】
Circle: Shinra-Bansho 「森羅万象」

Đọc tiếp 〇✕△□

無邪気と言う名の正義 || The Justice Called “Innocence”

mujaki無邪気と言う名の正義 || Mujaki to Iu Na no Seigi

Chính nghĩa mang tên: “Ngây Thơ” 

Album: 無邪気と言う名の正義「 The Justice Called “Innocence”」
Circle:Shoujo Fractal 「少女フラクタル」 【Official Site

Đọc tiếp 無邪気と言う名の正義 || The Justice Called “Innocence”

共鳴しない愛のカタチ || The Form of Unsympathetic Love

%e9%ad%94%e6%b3%95%e3%81%8c%e7%94%9f%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%97%a5_%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88-300x289共鳴しない愛のカタチ || Kyoumei Shinai Ai no Katachi

The Form of Unsympathetic Love ;
Dáng hình của tình yêu không đọng lòng thương

Album: The Day Magic Was Born 「魔法が生まれた日」
Đọc tiếp 共鳴しない愛のカタチ || The Form of Unsympathetic Love

魔法が生まれた日 || The Day Magic was born

%e9%ad%94%e6%b3%95%e3%81%8c%e7%94%9f%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%97%a5_%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88-300x289魔法が生まれた日 || Mahou ga Umareta hi

The Day Magic was born
Ngày phép thuật được sinh ra.

Album: 魔法が生まれた日
(The Day Magic Was Born)【Official Site
Circle: Yuuhei Satellite 「幽閉サテライト」

Đọc tiếp 魔法が生まれた日 || The Day Magic was born