Lưu trữ theo thẻ: Blind Emotion

Perdono~赦罪~ || Perdono~Forgiveness~

blind-emotionPerdono~赦罪~ || Perdono~shazai~

Perdono~Forgiveness~
Thứ tha ~Xá Tội~ 

Album: Blind Emotion【Official Site
Circle:EastNewSound

Đọc tiếp Perdono~赦罪~ || Perdono~Forgiveness~

Advertisements