Lưu trữ theo thẻ: C73

澄空の唄 || The Song of a Clear Sky

澄空の唄 || Sumizora no Uta

The Song of a Clear Sky
Bài ca của trời xanh

Album:凛音天聖【Official Site
Circle:QLOCKS
Đọc tiếp 澄空の唄 || The Song of a Clear Sky

幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

幻想浪漫綺行Huyễn Tưởng Lãng Mạn Ỷ Hành(is the limit.) || Gensou Roman Kikou

A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)

Hành trình lãng mạn và xinh đẹp xuyên qua ảo tưởng (là giới hạn.) 

Album: 祀 -matsuri-(Worship)【Official Site
Circle:Diao ye zong「凋叶棕 」

Đọc tiếp 幻想浪漫綺行(is the limit.) || A Romantic, Beautiful Journey Through Illusions (is the limit.)