Lưu trữ theo thẻ: C84

色は情へと誘う || Allure Tempts Me to this Passion

色は情へと誘う || Iro wa Jou e to Izanau

Allure Tempts Me to this Passion
Sự lôi cuốn thúc giục tớ đến xúc cảm này

Album:三千世界(The Universe/Tam Thiên Thế Giới)
Circle:Yuuhei Satellite 「幽閉サテライト」【Official site

Đọc tiếp 色は情へと誘う || Allure Tempts Me to this Passion

うつろわざるもの || That Which Remains Unchanging

うつろわざるもの || Utsurowazarumono

That Which Remains Unchanging
Thứ mãi mãi không đổi thay

Album: 遙 -haruka-(Distant)
Circle:RD-Sounds「凋叶棕」【Official site
Đọc tiếp うつろわざるもの || That Which Remains Unchanging