Lưu trữ theo thẻ: EastNewSound

桜アドレイション || Sakura Adoration

桜アドレイション || Sakura Adoreishon

Sakura Adoration
Lòng sùng bái dành cho loài hoa anh đào.

Album: Mystic Gate【Official Site】
Circle:EastNewSound
Đọc tiếp 桜アドレイション || Sakura Adoration

Advertisements

不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

cover-5不思議の国のお姫様|| Fushigi no Kuni no Ohime-sama

Vị Công Chúa ở Vương Quốc Thần Tiên
The Princess In Wonderland

Album: Tragical Garnet
Circle:EastNewSound【Official Site

Đọc tiếp 不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Shoukon Rengoku, Reien no Zetsu

Thiêu Ngân Luyện Hắc, Lãnh Diễm Chi Tuyệt
Burnt Black, the End of Frozen Beauty

Album:Burning Brain 【Official Site】
Circle:EastNewSound

Đọc tiếp 焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty