Lưu trữ theo thẻ: EastNewSound

不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

cover-5不思議の国のお姫様|| Fushigi no Kuni no Ohime-sama

Vị Công Chúa ở Vương Quốc Thần Tiên
The Princess In Wonderland

Album: Tragical Garnet
Circle:EastNewSound【Official Site

Đọc tiếp 不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

Advertisements

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Shoukon Rengoku, Reien no Zetsu

Thiêu Ngân Luyện Hắc, Lãnh Diễm Chi Tuyệt
Burnt Black, the End of Frozen Beauty

Album:Burning Brain 【Official Site】
Circle:EastNewSound

Đọc tiếp 焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty

死奏憐音、玲瓏ノ終 || Symphony of Death by the Sound of Transmigrating Souls, The End of Clear Bells’ Ringing

cover死奏憐音、玲瓏ノ終  || Shisou Rinne, Reirou no Tsui

Symphony of Death by the Sound of Transmigrating Souls, The End of Clear Bells’ Ringing

Tử Tấu Liên Âm, Linh Lung Chi Chung

Đọc tiếp 死奏憐音、玲瓏ノ終 || Symphony of Death by the Sound of Transmigrating Souls, The End of Clear Bells’ Ringing