Lưu trữ theo thẻ: EastNewSound

不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

cover-5不思議の国のお姫様|| Fushigi no Kuni no Ohime-sama

Vị Công Chúa ở Vương Quốc Thần Tiên
The Princess In Wonderland

Album: Tragical Garnet
Circle:EastNewSound【Official Site

Đọc tiếp 不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty

焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Shoukon Rengoku, Reien no Zetsu

Thiêu Ngân Luyện Hắc, Lãnh Diễm Chi Tuyệt
Burnt Black, the End of Frozen Beauty

Album:Burning Brain 【Official Site】
Circle:EastNewSound

Đọc tiếp 焼痕煉黑、冷艶ノ絶 || Burnt Black, the End of Frozen Beauty