Lưu trữ theo thẻ: Fleurir…

桜花散華 || Cherry Blossom Dying a Glorious Death

RSCD-0007-compressor桜花散華 || Ouka Sange

Cherry Blossom Dying a Glorious Death
Anh Hoa Tán Hoa (Anh đào phiêu tán rực rỡ. )

Circle:Riverside
Album:Fleurir…

Đọc tiếp 桜花散華 || Cherry Blossom Dying a Glorious Death