Lưu trữ theo thẻ: NO SIGNAL

カゲロウ || Heat Haze

drcd-0004カゲロウ || Kagerou

Heat Haze
Làn sương nhiệt

Album:NO SIGNAL【Official Site
Circle: Akatsuki Records 「暁Records」

Đọc tiếp カゲロウ || Heat Haze

Advertisements