Lưu trữ theo thẻ: RTS12

Cirno,Q?

rdwl-0017-295x300Cirno,Q?

Circle: 凋叶棕 【Official Sỉte
Album: 求 -Motome-(Beg)

Đọc tiếp Cirno,Q?

Advertisements

二人の結晶-INNOCENCE- || Our Crystal

drcd-0009二人の結晶-INNOCENCE-  || Futari no Kesshou

Our Crystal-INNOCENCE-

Album:二人の結晶-INNOCENCE- -to the beginning 03(Our Crystal)
Circle:Akatsuki Records 「暁Records」【Official Site

Đọc tiếp 二人の結晶-INNOCENCE- || Our Crystal

蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || The Blue Moon’s Repentance Poetry

universalnemesis

蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || Sougetsu no Zangeshi ~Universal Nemesis

The Blue Moon’s Repentance Poetry
Bài thơ hối cải của ánh trăng xanh

Circle:Yonder Voice 【Official Site】
Album: 蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis
Vocal:瑶山百霊
Lyrics: 蒼羅杏
Arrangement: LEMiao Đọc tiếp 蒼月の懺悔詩~Universal Nemesis || The Blue Moon’s Repentance Poetry