Lưu trữ theo thẻ: RTS8

Shrine Maiden Forever

Shrine Maiden Forever

Vu Nữ vĩnh cửu

Circle:Yonder Voice
Album:Shrine Maiden Forever 【Official Site】 Đọc tiếp Shrine Maiden Forever

此処に紡ぐ || Drawn Here

此処に紡ぐ || Koko ni TsumuguAnd,-I-wake-up-under-the-cherry-blossoms-tonight

Drawn Here
Bình minh nơi đây.

Album:And, I wake up under the cherry blossoms tonight 【Official Site】
Circle:回路-kairo-

Đọc tiếp 此処に紡ぐ || Drawn Here