Lưu trữ theo thẻ: Tragical Garnet

不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland

cover-5不思議の国のお姫様|| Fushigi no Kuni no Ohime-sama

Vị Công Chúa ở Vương Quốc Thần Tiên
The Princess In Wonderland

Album: Tragical Garnet
Circle:EastNewSound【Official Site

Đọc tiếp 不思議の国のお姫様|| The Princess In Wonderland